Phụ kiện

Cường lực IPAD loại 1

Gía: 200k/ tự dán: 150k

Cường lực IPAD loại 2

Gía: 150k/ tự dán: 100k

Cường lực IPAD loại 3

Gía: 80k/ tự dán: 50k

Cáp Foxcom loại 1

150k đang KM:100k

Bộ sạc 20W loại 2

Cả bộ: 150k/ lẻ củ ,cáp:80k

Bộ sạc 20W loại 3

Cả bộ: 60k/ lẻ củ ,cáp:40k

Bộ sạc 20W loại 1

Cả bộ: 300k/ lẻ củ ,cáp:150k

Dây sạc nhanh real apple new 100%

Hàng Hồng Hải xả: 150k