Sạc - cáp - tai nghe Zin Foxcom

Bộ sạc 20W loại 1

Cả bộ: 300k/ lẻ củ ,cáp:150k

Bộ sạc 20W loại 3

Cả bộ: 60k/ lẻ củ ,cáp:40k

Bộ sạc 20W loại 2

Cả bộ: 150k/ lẻ củ ,cáp:80k

Cáp Foxcom loại 1

150k đang KM:100k