iPhone 6s

Hình thức đẹp như mới

Tặng phụ kiện & Bh VIP 

6S 32GB LL/A ĐẸP KENG LOẠI 1

GIÁ TỪ: 2.600.000 Đ

 Hình thức đẹp như mới

Tặng phụ kiện & Bh VIP 

6S 64GB LL/A ĐẸP KENG LOẠI 1

GIÁ TỪ: 2.800.000 Đ

 Tạm hết hàng

6S 32GB/64GB LL/A ĐẸP 99

GIÁ TỪ: 2.200.000 Đ

 Hình thức cấn móp nhiều

Bán thanh lý