iPhone 6s

Hình thức đẹp như mới

Tặng phụ kiện & Bh VIP 

 Hình thức đẹp như mới

Tặng phụ kiện & Bh VIP 

Hình thức có sước nhẹ

Tặng phụ kiện & Bh VIP 

6S 32GB QT 99%

2.500.000 Đ

 Hình thức cấn móp nhiều

Bán thanh lý

6S 32GB QT 98%

1.900.000 Đ