Iphone XS MAX

Hình thức đẹp như mới

Bảo hành 1 đổi 1 

XSmax 64GB QT 99,99% Fullbox

GIÁ TỪ 11.600.000

Hình thức đẹp như mới

Bảo hành 1 đổi 1 

XSmax 256GB QT 99,99%Fullbox

GIÁ TỪ 13.000.000

Hình thức sước nhẹ

Tặng phụ kiện & Bh VIP

XSmax 64GB QT 99%

GIÁ TỪ 11.000.000

Hình thức cấn nhẹ

Tặng phụ kiện & Bh VIP

 Hình thức cấn móp nhiều

Bán thanh lý