Iphone XS

 Hình thức đẹp như mới

Bảo hành 1 đổi 1 

XS 64GB QT 99,99% Fullbox

GIA TỪ:8.400.000 Đ

Hình thức đẹp như mới

Bảo hành 1 đổi 1  

XS 256GB QT 99,99% Fullbox

GIÁ TỪ:9.500.000 Đ

Hình thức sước nhẹ

Tặng phụ kiện & Bh VIP 

XS 64GB QT 99%

GIÁ TỪ: 8.000.000 Đ

Hình thức cấn nhẹ

Tặng phụ kiện & Bh VIP 

XS 64GB QT 98%

7.500.000 Đ

Hình thức cấn nhiều

BÁN THANH LÝ 

XS 64GB QT 95%

6.499.000 Đ