Iphone XS

Hàng tuyển chọn loại 1

BH vàng 1 đổi 1 

XS 64GB QT 99,99% Fullbox

GIA TỪ:8.500.000 Đ

Hàng tuyển chọn loại 1

BH vàng 1 đổi 1  

XS 256GB QT 99,99% Fullbox

GIÁ TỪ:9.500.000 Đ

Hết hàng

XS 64GB QT 99%

GIÁ TỪ: 8.000.000 Đ

Hết hàng

XS 64GB QT 98%

7.500.000 Đ

Hết hàng

XS 64GB QT 95%

6.499.000 Đ