Iphone 7

 Hình thức đẹp như mới

Tặng phụ kiện & Bh VIP

7G 32GB QT 99,99% Fullbox

GIÁ TỪ:3.400.000 Đ

 Hình thức đẹp như mới

Tặng phụ kiện & Bh VIP

7G 128GB QT 99,99% fullbox

GIÁ TỪ:3.800.000 Đ

 Hình thức sước nhẹ

Tặng phụ kiện & Bh VIP

7G 32GB QT 99%

GIA TỪ: 3.100.000 Đ

 Hình thức cấn nhẹ

Tặng phụ kiện & Bh VIP

7G 32GB QT 98%

2.500.000 Đ

 Hình thức cấn nhiều

BÁN THANH LÝ

7G 32GB QT 95%

2.000.000 Đ