Iphone 11

Hình thức đẹp như mới

Bảo hành 1 đổi 1

IP11 64GB QT 99,99% Fullbox

GÍA TỪ:13.800.000 Đ

Hình thức đẹp như mới

Bảo hành 1 đổi 1  

IP11 128GB QT 99,99% Fullbox

GÍA TỪ:15.800.000 Đ

Hình thức sước nhẹ

Tặng phụ kiện & Bh VIP 

IP11 64GB QT 99%

GÍA TỪ:13.100.000 Đ

Hình thức sước nhẹ

Tặng phụ kiện & Bh VIP 

IP11 128GB QT 99%

GÍA TỪ:15.100.000 Đ

 Hình thức cấn nhẹ

Tặng phụ kiện & Bh VIP

IP11 64GB 98%

GÍA TỪ:12.699.000 Đ

Hình thức cấn nhiều

BÁN THANH LÝ 

IP11 64GB 95%

GÍA TỪ:12.000.000 Đ